آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

مفهوم Preferred Bridgehead Servers

همانطور که می دانید، سرورهای Bridgehead به طور خودکار انتخاب می شوند. حال می تواند، چندین Bridgehead را کانفیگ کرده تا اگر یکی از آنها fail شد، سرورهای دیگر جایگزین آن شوند. اگر یک یا چند سرور Bridgehead را تعیین کرده و هیچ کدام از آنها دردسترس نباشند، سرور دیگری بطور خودکار به عنوان Bridgehead انتخاب نمی شود و اگر هیچ سروری وظیفه Bridgehead بودن را به عهده نگیرد، replication اتفاق نمی افتد. البته در دنیای واقعی بهتر است preferred bridgehead servers را کانفیگ نکنید. برای ایجاد آن :

ادامه ی مطلب

مفهوم سرورهای Bridgehead

همانطور که می دانید، ISTG یک توپولوژی replication بین site های دورن یک site link می سازد. برای اینکه replication بین site ها را موثرتر کنید، یک domain controller را به عنوان bridgehead server انتخاب کنید. bridgehead server مسئول replication های ورودی و خروجی site ، برای یک پارتیشن است.

ادامه ی مطلب

ایجاد site link

برای ساخت site link از کنسول Active Directory Site and Services به پوشه Inter-site Transports رفته و روی پوشه ای به نام IP کلیک کنید. در این قسمت  DEFAULTIPSITELINK را مشاهده می کنید. برای ایجاد یک site link روی پوشه IP راست کلیک کرده و New Site Link را انتخاب کنید.

ادامه ی مطلب

مفهوم Replication Transport Protocols

اگر در کنسول Active Directory Site and Services دقت کنید، site link ها درون پوشه ای به نام IP بوده که خود آن درون پوشه Inter-Site Transports قرار دارد. Replication تغییرات بین DC ها توسط دو پروتکل انجام می گیرد:

ادامه ی مطلب

مفهوم Site Links

همانطور که می دانید، KCC مسئول ایجاد replication بین سایتی (intrasite) و درون سایتی (intersite) بوده و فرض می کند که درون یک site ، همه domain controller ها می توانند به هم دسترسی داشته باشند. بین site ها نیز می توانید مسیرهایی را پیاده سازی کنید تا site ها باهم replicate کنند. ارتباط بین site ها توسط site link انجام می شود. یک site link می تواند بین دو یا چند site باشد. Intersite Topology Generator (ISTG) که یکی از اجزای KCC است، connection object هایی (مسیر ارتباطی دو DC ) را بین سرورهای موجود در هر site ایجاد می کند که بتوانند intersite replication داشته باشند (replication بین site ها). بخاطر داشته باشید که یک link site مسیری برای replication بین site ها فراهم می کند. هنگامی که شما یک site link ساخته و site هایی را به آن اضافه می کنید، به active directory می گویید که می تواند بین تمامی site هایی که در این site link قرار دارند، replicate را انجام دهد. ISTG تعدادی connection object می سازد که مسیرهای اصلی replication را مشخص می کند. توپولوژی replication که توسط ISTG ساخته شود، active directory را مجبور می کند تا replication را انجام دهد.

ادامه ی مطلب