آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

مفهوم Polling در replication

برخی اوقات، server01 که قرار است تغییرات ایجاد شده در پارتیشن های خود را با replicate ، server02 کند، برای مدت طولانی خاموش بوده است. در این مورد ، server02، هیچ notification ای از server01 دریافت نمی کند. حال اگر server01 آفلاین شود، از ارسال notification به server02 جلوگیری کرده و مانع ایجاد توپولوژی two-way, three-hop replication ، که توسط KCC ایجاد می شد، می شود. بنابراین ، sever02 بایستی تعیین کند که سرور بالادستی خود (sever01) آفلاین بوده و یا آنلاین است.

ادامه ی مطلب

چگونه یک DC از تغییرات DC های دیگر مطلع می شود؟

همانطور که می دانید، در فرآیند replication ، باید خود DC تغییرات را از DC دیگر دریافت کند و او بصورت پیشفرض تغییرات را ارسال نمی کند. برای مثال، وقتی server01 در پارتیشن های خود تغییری ایجاد می کند، این تغییرات را برای replication با DC دیگر، نزد خود نگه می دارد. Server01 بصورت پیشفرض 15 ثانیه منتظر می ماند و سپس اولین replication را به server02 اطلاع می دهد که تغییراتی در server01 اتفاق افتاده است. Notification فرآیندیست که طی آن ، یک DC به DC دیگر اطلاع داده که تغییرات مورد نیاز برای replication در دسترس است. Server01 بصورت پیشفرض، پس از اطلاع به server02، سه ثانیه منتظر مانده وسپس به DC های دیگر اطلاع می دهد (این بدان معناست که به همه DC ها، همزمان خبر نمی دهد) . به تاخیر 15 ثانیه ای initial notification delay و به تاخیر سه ثانیه ای subsequent notification delay گفته می شود. این تاخیرهایی که پیش می آید به دلیل کنترل ترافیک شبکه است.

 

ادامه ی مطلب

Knowledge Consistency Checker چیست؟

همانطور که می دانید، مسیرهای replication بین domain controller ها توسط connection objects ایجاد می شود که توپولوژی replication را برای forest می سازند. بنابراین شما نیاز ندارید که بطور دستی (manual) این توپولوژی را بسازید و بطور پیشفرض ، خود active directory توپولوژی مطمئن و موثری را برای replication ایجاد می کند. این توپولوژی (که مربوط به کل forest است) دوطرفه (two-way) بوده و اگر یک DC از دسترس خارج شود، replication بی وقفه ادامه پیدا خواهد کرد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، connection object بطور خودکار (Automatically generated) بین دوDC  ایجاد شده است. این توپولوژی به شما این اطمینان را می دهد که بین هر دو DC بیشتر از سه hop وجود ندارد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، connection object بطور خودکار ایجاد شده است.

ادامه ی مطلب

Connection objects چیست؟

همانطور که می دانید، یک domain controller تغییرات را با domain controller دیگر replicate می کند. در واقع این ارتباط بین object ها صورت می گیرد که Connection Objects گفته می شود. Connection Objects همان ارتباط بین دو domain controller است که از این طریق، این دو DC با هم replicate کرده و تغییرات را با هم در میان می گذارند، که آن را می توانید در کنسول Active Directory Sites And Services بیابید.

 

ادامه ی مطلب

مفهوم Active Directory Replication

همانطور که می دانید، هر DC ، شامل نسخه ای (replica) از هر Domain controller دیگر در است. البته این بدان معنا نیست که همه domain controller ها دقیقا اطلاعات یکسانی از DC های دیگر در هر لحظه دارند. برای این منظور بایستی مکانیسمی وجود داشته باشد که هر DC، اطلاعاتی را از وضعیت خود به DC های دیگر دامین بدهد و DC ها از وضعیت یکدیگر مطلع شوند.

 

ادامه ی مطلب