آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

مفهوم Replication Schedules

پس از ایجاد site ها، اگر آنها را تنطیم نکنید، در تمام طول شبانه روز replication اتفاق می افتد. حال فرض کنید، در یک شبکه بزرگ که site ها با اینترنت بهم متصلند ، زمانی که کارمندان مشغول کار بوده و تغییرات برای replication افزایش می یابد، بار شبکه زیاد شده و اگر replication نیز اتفاق بیافتد، کارایی شبکه کاهش پیدا می کند. پس بهتر است site هایی که اطلاعات ضروری نداشته و یا نیازی به replication سریع ندارد، تعیین کنید تا در زمانی که بار شبکه پایین است با هم replicate کنند. برای تعیین و زمان بندی replication ، که چه زمان هایی از روز اتفاق بیافتد :

ادامه ی مطلب

مفهوم Replication Frequency

همانطور که می دانید، Intersite replication ، بصورت پیشفرض ، از فرآیند polling استفاده کرده و هیچ گونه notification همانند intrasite replication وجود ندارد (برای آشنایی با این اصطلاحات به بخش notification و polling مرجعه کنید). بطور پیشفرض، هر سه ساعت ، یک bridgehead سرور از سرور بالا دستی خود (upstream) خبردار شده که آیا تغییراتی برای replication دارد یا خیر. این وقفه ای که در replication اتفاق می افتد، برای شرکت هایی که قصد دارند تغییرات ایجاد شده در پارتیشن ها سریع replicate شود، مدت زمان زیادست. برای اینکه این مدت زمان وقفه سه ساعته را تغییر دهید :

ادامه ی مطلب

مفهوم Site Link Costs

تصور کنید که چندین site با مکان های متفاوت دارید. هر کدام با خطوط اینترنت و با پهنای باند متفاوتی باهم در ارتباطند. برخی از این site ها اطلاعات مهمتری داشته و بایستی سریعتر و به دفعات بیشتری نسبت به بقیه replicate شوند. برخی از site ها نیز به دلیل کم اهمیت بودن اطلاعات آنها و یا اینکه لینک ارتباطی آنها قابل اعتماد نبوده و می خواهید آخر از همه و به تعداد دفعات کمتری نسبت به site های دیگر replication را انجام دهند.

ادامه ی مطلب

مفهوم Site Link Bridges

یک site link bridge دو یا چند site link را به هم متصل کرده و یک لینک transitive ایجاد می کند. فقط هنگامی که شما تیک گزینه Bridge All Site Links را برداشتید (حذف transitive بودن ) ، ایجاد site link bridge ضروریست. همانطور که می دانید، site link transitivity بصورت پیشفرض فعال است و site link bridge اثری ندارد. شکل زیر، کاربرد site link bridge را در یک forest نشان می دهد که site link transitivity غیرفعال شده است. با ساخت یک site link bridge ، مشهد – تهران – اصفهان، که شامل site link های تهران – مشهد و تهران – اصفهان هستند، این site link ها transitive شده و می تواند یک ارتباط replication بین domain controller در اصفهان و یک DC در مشهد ایجاد کرد.

ادامه ی مطلب

کانفیگ Site Link Transitivity

بصورت پیشفرض، site link ها transitive (انتقالی) هستند. برای مثال در شکل زیر، site مشهد با site تهران لینک بوده و site تهران نیز با site اصفهان لینک هستند. بنابراین مشهد و اصفهان بصورت transitive به هم متصل هستند. این بدان معناست که ISTG می تواند یک connection object را بطور مستقیم بین bridgehead در مشهد و bridgehead در اصفهان ایجاد کرده و دوباره با توپولوژی hub-and-spoke کار می کند.

ادامه ی مطلب