آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 640-70 / Managing Operations Masters / Operations Master Roles مربوط به Domain

Operations Master Roles مربوط به Domain

در هر domain، هر سه operation master وجود دارد که شامل : RID، Infrastructure و PDC Emulator. بدین معنا که در یکforest  با دو domain، دو نسخه از هر کدام از این operation master ها وجود دارد. برای درک مفاهیم بالا، روی لینک های زیر کلیک کنید:

RID Master Role

Infrastructure Master Role

PDC emulator master