آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 642-70 / DHCP / مفهوم DHCP Scopes

مفهوم DHCP Scopes

قبل از اینکه DHCP سرور بتواند به کلاینت ها IP بدهد ، بایستی یک محدوده ای از IP در یک subnet تعریف کنید.با این محدوده Scope گفته می شود. Scopeها مهمترین راه برای مدیریت اختصاص دادن IP و دیگر تنظیمات به کلاینت هاست.