آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 642-70 / DHCP (صفحه ی 2)

DHCP

پیاده سازی و ساخت User Classes

 User Classesشما را قادر می سازند که کانفیگ های خاصی از DHCP options را به هر subnet از کلاینت ها اعمال کنید. برای ایجاد یک user class ، ابتدا بایستی با استفاده از یک ID و مجموعه ای از option ها یک class در DHCP سرور ایجاد کنید. سپس کامپیوترهای انتخابی را با دستور Ipconfig /setclassid به آن class اضافه می کنید. وقتی این کلاینت ها با DHCP سرور ارتباط برقرار کنند، آنها class ID خود را منتشر کرده و option های آن class را به همراه option های default user class  دریافت می کنند.

ادامه ی مطلب

DHCP Options Classes

Options classes نوعی طبقه بندی کلاینت هاست که در آن ، DHCP سرور می تواند options را فقط به کلاینت های خاصی درون Scope اعمال کند.هنگامی که یک Options class را به سرور اضافه می کنید، کلاینت های آن class می توانند option های مختص خود را داشته باشند. Options classes دو نوع دارند :

ادامه ی مطلب

تنظیم Lease Durations

هر IP که DHCP به کلاینت ها می دهد ، مدت زمان محدودی در اختیار کلاینت خواهد بود.در بسیاری از شبکه ها، بصورت پیشفرض، این مدت زمان بین 6 تا 8 روز بوده که اگر کامپیوتر ها به ندرت جابجا شده و همیشه ثابت هستند ، می توان آنرا افزایش داد. در مواردی که آدرس هایی که در اختیار دارید، کم بوده و در محل هایی که یوزرها به مدت کوتاهی به شبکه متصل می شوند، بهتر است این مدت زمان را کاهش دهید.

ادامه ی مطلب

کانفیگ DHCP Options

این بخش کانفیگ های اضافی که مربوط به هماهنگ کردن DHCP با دیگر سرورها و سرویس های شبکه  مانند DNS است. این تنظیمات را می توان در سطحserver، scope  و reservation تعریف کرد. Options اگر در سطح سرور اعمال شود، به همه scope ها اعمال شده و اگر در سطح scope تعریف شود به همه lease ها و Reservations اعمال می شود. اگر در reservation نیز تعریف شود فقط در همان سطح اعمال خواهد شد. به خاطر داشته باشید که اگر یک مورد را در سه سطح کانفیگ کنید، option اول در سطح reservation ، بعد scope و سپس کل سرور اعمال می شود . اگر می خواهید فقط این option ها روی scope اعمال شود، به همان scope رفته و روی scope options راست کلیک کنید و Configure Option را بزنید.

ادامه ی مطلب