آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 640-70 / Sites and services / مفهوم Site Coverage

مفهوم Site Coverage

اگر یک site هیچ domain controller نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟ site ها می توانند به گونه ای عمل کنند که کاربران را به یک کپی از منابع replicate شده، مانند پوشه های share شده درون یک فضای نامی DFS، هدایت کنند که بنابراین شما بدون داشتن DC می توانید عضو یک site باشید. بنابراین یک domain controller نزدیک به این site ، رکوردهای SRV خود را در این site (همان site که DC ندارد) ثبت کرده که به این فرآیند Site Coverage می گویند. به معنای دقیقتر، site ای که DC ندارد، با domain controller دیگری پشتیبانی می شود که در site ای با کمترین هزینه نسبت به آن قرار داشته باشد. اگر می خواهید که بطور دقیق عمل authentication را در site بدون DC انجام دهید، شما می توانید بصورت دستی (manual) عمل site coverage و اولویت بندی رکوردهای SRV را کانفیگ کنید.