آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 643-70 / Internet Information Services / مفهوم فایل های Web.config

مفهوم فایل های Web.config

یکی از مشکلاتی که در مدیریت web application ها و وبسایت ها بوجود می آید، باقی ماندن تنظیمات وبسایت هایی است که به وب سرور دیگری منتقل شده اند. همانطور که می دانید، تنظیمات در سطح سرور، درون فایل ApplicationHost.config ذخیره می شوند. تنظیمات دیگر نیز در فایل های Web.config وجود دارند. به زبان ساده، تنظیمات خود وب سرور درون فایل ApplicationHost.config و تنظیمات وب سایت ها درون فایل Web.config قرار دارند.

فایل های Web.config می توانند در پوشه اصلی وبسایت، و یا در پوشه web application باشند. این فایل ها شامل تنظیماتی هستند که می توان جایگزین تنظیمات در سطح  سرور شوند، که درون فایل ApplicationHost.config قرار دارند. فرمت و نوع فایل ها مشابه اند. بصورت پیشفرض، یک فایل Web.config زمانی بطور خودکار ایجاد می شود که یک وبسایت و یا web application جدید در IIS اضافه کنید. پس از ساخت وبسایت، تنظیمات پیشفرض، از سطح سرور (که درون فایل ApplicationHost.config قرار دارند) به ارث می رسد، مگر اینکه آنها را تغییر دهید.

اگر بخواهید تنظیمات وب سرور را دسته بندی کنید، به سه دسته زیر تقسیم می شوند که به ترتیب اولیت قرار دارند:

– تنظیمات در سطح وب سرور (ApplicationHost.config)

– تنظیمات در سطح وبسایت (Web.config)

– تنظیمات در سطح برنام ها (Web.config)

تنظیمات موجود در فایل هایی با سطح پایین تر، می توانند جایگزین سطوح بالاتر شوند.