آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 643-70 / Internet Information Services / سرویس های پیشفرض IIS

سرویس های پیشفرض IIS

Component های پیشفرض IIS که با انتخاب Web Server (IIS) نصب می شوند، قابلیت های محدود و ابتدایی را در اختیار شما قرار خواهند داد که مناسب کارهای ساده و محتوای ایستا (static content) بوده ونیازی به  featureهای امنیتی و development ندارید.

با نصب role، feature های زیر بصورت پیشفرض نصب خواهند شد :

Default Role Services