آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 640-70 / Active Directory Domain Services / آشنایی با component های ساختار IDA (انواع Active directory)

آشنایی با component های ساختار IDA (انواع Active directory)

Active directory domain services تنها جز ساختار active directory نبوده و شامل 5 تکنولوژی مختلف است که هر یک وظیفه خاصی را به عهده دارند. این 5 تکنولوژی عبارتنداز: