آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / آرشیو برچسب: site

آرشیوهای برچسب : site

ساختار منطقی Active Directory

اینکه شما بخواهید یک شبکه domain را پیاده سازی کرده و آن را از با Active Directory مدیریت کنید، بایستی به روابط بینcontainer  ها دقت کنید. قبل از اینکه ساختار منطقی Active Directory شبکه خود را طراحی کنید، باید مشخص کنید که به چه مواردی نیاز دارید، برای مثال، چند کاربر دارید، چه تعداد domain نیاز دارید، کدام اطلاعات و منابع شبکه باید دردسترس کدام کاربران قرار گیرد و … بالاترین سطح در یک شبکه، forest است. درون forest، یک یا چندین domain قرار داشته و درون domain ها،organizational unit  (OU) ها وجود دارند. به این سلسله مراتب logical model یا ساختار منطقی گفته می شود، زیرا این ساختار به جنبه های فیزیکی پیاده سازی شبکه مانند، توپولوژی شبکه و یا تعداد domain controller های هر domain بستگی دارد. ساختار فیزیکی active directory نیز شامل domain controller ها و sites است که در ادامه مباحث به آنها اشاره شده است.ساختار کامل Active Directory عبارتند از:

ادامه ی مطلب

مفهوم Domain Controller Location

تصور کنید که یک کلاینت به دامین join شده است. وقتی روشن می شود از DHCP سرور IP گرفته و برای authenticate شدن به دامین آماده می شود. حال کلاینت چگونه می فهمد که domain controller کجاست؟

ادامه ی مطلب

ایجاد یک Site

Site ها و replication با استفاده از کنسول Active Directory Sites And Services مدیریت می شوند. برای ایجاد یک active directory site شما بایستی یک site ایجاد کنید. site یک container در active directory است که replication بینDC ها را مدیریت می کند. همچنین شما می توانید subnet های هر شبکه را نیز مشخص کرده و تا سرورها و کلاینت ها بدانند که به کدام شبکه و subnet تعلق دارند. همانطور که می دانید یک subnet محدوده ای از IP هاست که (در این بحث) به یک site متصل شده است. بنابراین Service localization زمانی بوجود خواهد آمد که IP کلاینت ها با subnet و site خود تطبیق داشته و برای احراز هویت (authentication) مستقیم به DC همان site مراجعه می کنند.

ادامه ی مطلب

نحوه طراحی site در Active directory

بدلیل اینکه site ها برای بهینه کردن replication و محلی سازی سرویس ها (service localization) استفاده می شوند، بایستی زمانی را برای طراحی آن اختصاص دهید. یک Active Directory site می تواند شامل چندین site مختلف باشد که در subnet های متفاوت قرار دارند و از طریق ارتباطاتی با سرعت های متفاوت ، باهم در ارتباطند. در تعیین site ها بایستی موارد زیر را در نظر داشته باشید :

ادامه ی مطلب