آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

مفهوم بخش Common HTTP Features در IIS

مهمترین عملکرد و وظیفه Web Server (IIS) بکارگیری و پشتیبانی از صفحات HTML ،با استفاده از پروتکل HTTP است. اجزا و component های موجود در گروه Common HTTP Features که می توانید آنها را نصب کنید، شامل :

ادامه ی مطلب

کانفیگ DHCP برای انجام Dynamic DNS Updates کلاینت ها

همانطور که می دانید، وقتی یک کلاینت وارد شبکه شده و یک IP می گیرد، یک (A) record درDNS برای او ساخته می شود.حال وقتی در یک شبکه ، کلاینت ها IP را از DHCP بگیرند، پس از اینکه زمان lease آنها تمام شود یا از شبکه خارج شوند IP از آنها گرفته شده و به کلاینت دیگری داده می شود ولی همچنان (A) record آنها در DNS باقی مانده و مشکلاتی را بوجود می آورد.

ادامه ی مطلب

کانفیگ DHCP Split-Scope

در شبکه های بزرگ و با اهمیت بالا ، برای پایین آوردن سطح خطاپذیری شبکه (fault tolerance) ، توصیه می شود از یک DHCP سرور بعنوان Backup در کنار DHCP اصلی استفاده شود. در ویندوز 2008 R2 برای استفاده بهینه از این دو DHCP سرور ، می توان آنها را با Split-Scope کانفیگ کرد. با این امکان می توان یک Scope را که به شبکه IP دهی می کند، بین این دو DHCP سرور تقسیم کرد تا بخشی از IP ها را سرور اصلی و بخش دیگر را سرور backup به کلاینت ها سرویس بدهند.

ادامه ی مطلب

کانفیگ DHCP Delay

امکان جدید دیگری که در سرویس DHCP در ویندوز R2 2008 وجود دارد، Delay Configuration است. با این گزینه شما تعیین می کنید که سرویس DHCP چند میلی ثانیه منتظر مانده و پس از آن به کلاینت ها پاسخ دهد. این گزینه زمانی مفید خواهد بود که شما دو DHCP سرور در شبکه داشته و یکی را به عنوان backup استفاده می کنید.برای مثال یکی را بعنوان DHCP اصلی قرار داده که به کلاینت ها IP بدهد و در DHCP دوم (Backup) ، ویژگی DHCP Delay را کانفیگ می کنید تا اگر DHCP اصلی دچار مشکل شد، DHCP دوم پس از چند میلی ثانیه منتظر ماندن، به کلاینت ها IP دهد.

ادامه ی مطلب