آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 642-70 / DHCP (صفحه ی 3)

DHCP

مدیریت بخش IPv4 در کنسول DHCP

این قسمت مربوط به IP دهی به کلاینت های IPv4 بوده که اگر علامت + کنار آن را بزنید، موارد موجود در آن را مشاهده خواهید کرد:

Scope در این بخش تنظیمات اصلی DHCP قرار دارد که هنگام کانفیگ سرور تعیین کرده اید :

* Address Pool محدوده IP این scope بوده که قرار است به کلاینت ها در این محدوده IP دهی کند.

ادامه ی مطلب

مدیریت کنسول DHCP

در این کنسول شما نام سرور و در ادامه آن دو گزینه مشاهده می کنید که یکی برای IPدهی به کلاینت های IPv4 و دیگری برای IPv6 است.اگر روی نام DHCP سرور راست کلیک کنید ، مواردی را برای کانفیگ خود سرور مشاهده خواهید کرد :

ادامه ی مطلب

کانفیگ کلاینت ها برای آدرس دهی IPv6 بصورت stateless و یا stateful

همانطور که می دانید، کلاینت ها بطور پیشفرض در حالت stateless، خودکار کانفیگ می شوند. بدین معناست که آدرس IPv6 خود را ،در صورت وجود، از طریق routers و دیگر کانفیگ ها را از خود DHCPv6 سرور دریافت می کنند. Router هایی که در اطراف کلاینت هستند و پیام های Router Advertisement را پاسخ می دهند، نشانه هایی (flag) را در پیام خود قرار دهند که روی تنظیمات خودکار IPv6 کلاینت ها تاثیر دارد :

ادامه ی مطلب

نحوه اضافه کردن DHCP Server Role

به دلیل اینکه این سرویس قرار است به کل شبکه IP بدهد، ابتدا محدوده IP و subnet که میخواهید را مشخص کنید.به خاطر داشته باشید ، سروری را که قصد دارید به عنوان DHCP انتخاب کنید، حتما آن را با یک IP static در همان subnet که مشخص کرده اید، کانفیگ کنید.برای مثال اگر محدوده شبکه را 24/ 192.168.1.0 انتخاب کردید، می توان IP 192.168.1.2 را به DHCP سرور اختصاص دهید. پس از set کردن IP برای سرور، از مسیر زیر رفته و Add role کنید :

ادامه ی مطلب

مفهوم DHCP options

 DHCP optionsپارامتهای کانفیگ اضافی مثل DNS را برای کلاینت ها را فراهم می کند.برای مثال اگر تنظیمات TCP/IP کلاینت را به گونه ای کانفیگ کنید که DNS را بطور خودکار بگیرد (obtain a DNS server address automatically) ، کلاینت باتوجه به تنظیمات DHCP options ، آدرس DNS سرور را پیدا خواهد کرد.بیش از 60 استاندارد وجود دارد که مهمترین آنها در زیر لیست شده اند :

ادامه ی مطلب