آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 640-70 / Sites and services (صفحه ی 6)

Sites and services

مفهوم Service Locator Records

هنگامی که یک domain controller به یک domain اضافه می شود، سرویس های خود را توسط ساخت یک رکورد DNS به نام Service Locator (SRV) که رکورد یابنده یا همان locator است در سطح تمام domain منتشر می کند. برخلاف A رکورد (host record) که host name را به IP ، تبدیل می کند، SRV رکوردها سرویس ها را به host names ، تبدیل می کنند.

ادامه ی مطلب

مدیریت Domain Controller ها در site ها

شما زمانی برای مدیریت DC ها به Active Directory sites مراجعه می کنید که :

site جدیدی ایجاد کرده اید و قصد دارید که یک DC را به آن site انتقال دهید.

– قصد دارید یک DC را حذف کنید.

– می خواهید DC جدیدی را اضافه کنید.

ادامه ی مطلب

ایجاد یک Site

Site ها و replication با استفاده از کنسول Active Directory Sites And Services مدیریت می شوند. برای ایجاد یک active directory site شما بایستی یک site ایجاد کنید. site یک container در active directory است که replication بینDC ها را مدیریت می کند. همچنین شما می توانید subnet های هر شبکه را نیز مشخص کرده و تا سرورها و کلاینت ها بدانند که به کدام شبکه و subnet تعلق دارند. همانطور که می دانید یک subnet محدوده ای از IP هاست که (در این بحث) به یک site متصل شده است. بنابراین Service localization زمانی بوجود خواهد آمد که IP کلاینت ها با subnet و site خود تطبیق داشته و برای احراز هویت (authentication) مستقیم به DC همان site مراجعه می کنند.

ادامه ی مطلب

نحوه طراحی site در Active directory

بدلیل اینکه site ها برای بهینه کردن replication و محلی سازی سرویس ها (service localization) استفاده می شوند، بایستی زمانی را برای طراحی آن اختصاص دهید. یک Active Directory site می تواند شامل چندین site مختلف باشد که در subnet های متفاوت قرار دارند و از طریق ارتباطاتی با سرعت های متفاوت ، باهم در ارتباطند. در تعیین site ها بایستی موارد زیر را در نظر داشته باشید :

ادامه ی مطلب

مفهوم Service Localization

همانطور که می دانید، بهترین وضعیت، داشتن حداقل دوdomain controller در شبکه است که عمل authentication و دسترسی به منابع شبکه را به عهده داشته باشند. حال اگر شبکه شما گسترده بوده و در هر یک از مکانهای جغرافیای مجزا (هرsite) یک DC قرار داده اید، کاربران هر site به همان DC موجود در خود site خود مراجعه کرده و authenticate می شوند. این مورد مثالی از service localization است.

 

ادامه ی مطلب