آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

خانه / کد 640-70 (صفحه ی 14)

کد 640-70

مدیریت Domain Controller ها در site ها

شما زمانی برای مدیریت DC ها به Active Directory sites مراجعه می کنید که :

site جدیدی ایجاد کرده اید و قصد دارید که یک DC را به آن site انتقال دهید.

– قصد دارید یک DC را حذف کنید.

– می خواهید DC جدیدی را اضافه کنید.

ادامه ی مطلب

ایجاد یک Site

Site ها و replication با استفاده از کنسول Active Directory Sites And Services مدیریت می شوند. برای ایجاد یک active directory site شما بایستی یک site ایجاد کنید. site یک container در active directory است که replication بینDC ها را مدیریت می کند. همچنین شما می توانید subnet های هر شبکه را نیز مشخص کرده و تا سرورها و کلاینت ها بدانند که به کدام شبکه و subnet تعلق دارند. همانطور که می دانید یک subnet محدوده ای از IP هاست که (در این بحث) به یک site متصل شده است. بنابراین Service localization زمانی بوجود خواهد آمد که IP کلاینت ها با subnet و site خود تطبیق داشته و برای احراز هویت (authentication) مستقیم به DC همان site مراجعه می کنند.

ادامه ی مطلب

نحوه طراحی site در Active directory

بدلیل اینکه site ها برای بهینه کردن replication و محلی سازی سرویس ها (service localization) استفاده می شوند، بایستی زمانی را برای طراحی آن اختصاص دهید. یک Active Directory site می تواند شامل چندین site مختلف باشد که در subnet های متفاوت قرار دارند و از طریق ارتباطاتی با سرعت های متفاوت ، باهم در ارتباطند. در تعیین site ها بایستی موارد زیر را در نظر داشته باشید :

ادامه ی مطلب

مفهوم Service Localization

همانطور که می دانید، بهترین وضعیت، داشتن حداقل دوdomain controller در شبکه است که عمل authentication و دسترسی به منابع شبکه را به عهده داشته باشند. حال اگر شبکه شما گسترده بوده و در هر یک از مکانهای جغرافیای مجزا (هرsite) یک DC قرار داده اید، کاربران هر site به همان DC موجود در خود site خود مراجعه کرده و authenticate می شوند. این مورد مثالی از service localization است.

 

ادامه ی مطلب

مفهوم ترافیک Replication

به انتقال تغییرات بین domain controller ها عمل replication گفته می شود. برای مثال هنگامی که شما کاربری را در active directory ایجاد می کنید و یا پسورد کاربری را تغییر می دهید، این تغییرات در DC دیگر نیز اعمال می شود. به عبارت دیگر، تمام تغییراتی که در یک DC انجام شود، در همه DC های یک دامین (Domain) نیز اعمال می گردد.

ادامه ی مطلب